תיק החתלה

תיק החתלה עם הפטנט של פתיחה למיטת החתלה לשימוש בכל מקום